Osterhausgatens Fargehandel

Pusse opp, Det er oss det! kom til oss for råd og tips.

Yunik Grunnmaling Tak & Vegg

Stacks Image 543

Fra kr:

3L kr 149,-
10L kr 399,-

Beskrivelse: Ekstra fyldig grunning som gir en fullstendig mettet overflate. 
Det betyr at det ferdige resultatet, etter at toppstrøksmalingen er påført, blir meget pent og ensartet.

Anvendelse: Anvendes som grunning innendørs av glassfilt, glassvev og fiberfilt. Den er også velegnet dersom du skal malebehandle en vegg av betong eller grunne puss eller en helsparklet overflate.

Slik gjør du:

 • Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast 
 • Veggbekledning, som skal viderebehandles, skal være korrekt satt opp og fastsittende 
 • Påfør 1-2 strøk med pensel, rulle eller sprøyte 
 • Dersom du anvender sprøyte, kan du evt. fortynne med 5-10 % vann 
 • Husk å lufte godt, når du har malt

Tekniske data

Arbeidsforhold: Min. +10 ºC og maks. 80 % relativ luftfuktighet
Glans: Matt, 2
Egenvekt: ca. 1,4 kg/l
Tørrstoff: ca. 57 vekt %
Forbruk: 4-6 m2/l
Tørketid ved 23°C og normal luftfuktighet (60%): 
Berøringstørr: ca. 1 time
Overmalbar: ca. 4 timer
Gjennomherdet: Flere døgn
Fortynning: Vann. Anvendes normalt ufortynnet. Ved sprøyting 5-10 %
Rengjøring av verktøy: Vann og såpe
Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket
Tips og gode ideer Dersom du avbryter malerjobben kan verktøyet med fordel oppbevares i en lufttett pose for å unngå uttørking.

Yunik Forankringsgrunn

Stacks Image 775

Fra kr:

1 l kr 119,-
3 l kr 299,-

Beskrivelse: Dryppfri grunning, som sikrer at overflaten mettes, forankres og støvbindes, slik at etterfølgende maling fester seg bedre til underlaget.

Anvendelse: Anvendes både ute og inne på meget smittende og/eller sugende underlag. F.eks. på vegger eller tak av puss, gipsplater og sparkelmasse, som skal behandles med maling, eller hvor det skal settes opp tapet, filt eller vev.

Slik gjør du

 • Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast 
 • Vask med grunnrengjøring 
 • Ev. sprekker og hull sparkles med filler (Ved større skader utendørs bør fagmann kontaktes) 
 • Ristes før bruk 
 • Påfør med pensel, rulle eller sprøyte Dersom du skal henge opp tapet, filt eller vev, så anbefales det å tynne 1:1 med vann 
 • Husk å lufte når du er ferdig

Tekniske data

Arbeidsforhold: Min. +10 ºC og maks. 80% relativ luftfuktighet
Egenvekt: Ca. 1,0 kg/l
Tørrstoff: Ca. 17 vekt %
Forbruk: 3-7 m2/l avhengig av underlagets sugeevne og påføringsmetode
Tørketid ved 23°C og normal luftfuktighet (60%): 
Berøringstørr: ca. 1 time
Overmalbar:   ca. 6 timer
Fortynning: 1:1 med vann ved oppsetting av tapet eller vev
Rengjøring av verktøy: Vann og såpe
Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tips og gode ideer
Dersom du avbryter malerjobben, kan verktøyet med fordel oppbevares i en lufttett pose for å unngå uttørking

Yunik Heftgrunn

Stacks Image 1148

Fra kr:

0,75 l kr 149,-
3 l 399,-

Beskrivelse: Vanntynnbar grunning, som hefter optimalt på flater hvor maling normalt har dårlig feste.

Anvendelse: Anvendes både inne- og utendørs på f.eks. hard PVC, keramiske fliser, blank lakk, maling og industrilakkerte flater.

Slik gjør du

 • Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast
 • Vask med grunnrengjøring, skyll etter med rent vann
 • Fjern all løstsittende maling
 • Meget blanke og harde overflater mattslipes
 • Slipestøv fjernes grundig med en fuktig klut
 • Påfør 1 strøk med pensel eller rulle
 • Avslutt med tre- eller veggmaling
 • Husk å lufte godt ut, når du har malt

Tekniske data

Glans: Matt, 3
Egenvekt: Ca. 1,5 kg/l
Tørrstoff: Vekt % 60
Forbruk: 8 m2/liter pr. behandling
Tørketid ved 23°C og normal luftfuktighet (60%): 
Berøringstørr: 2 timer
Overmalbar: 12 timer
Gjennomherdet: Flere døgn
Arbeidsforhold: Min. +10ºC og maks. 80% relativ luftfuktighet
Fortynning: Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy: Straks med vann og såpe
Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Yunik Kvist- og Sperrgrunn 2-i-1

Stacks Image 841

Fra kr:

0,75 l kr 169,-
3 l kr 349,-

Produktbeskrivelse: Sperrende vanntynnbar grunnmaling til nytt innendørs eller tidligere behandlet tre. Sperrer effektivt for gjennomslag fra vannoppløselige fargestoffer og kvistgjennomslag.
Produktanvendelse: Brukes innendørs til nytt eller tidligere behandlet tre, der det er risiko for at flekker og skjolder fra f.eks. nikotin, vannskjolder og fargestoffer trenger gjennom malingen. Brukes på treverk, lister, paneler og tretak, men kan også brukes på f.eks. innvendige puss- eller gipsoverflater.

Slik gjør du
 • Underlaget skal være rent, tørt og bæredyktig, årsaken til eventuelle vannskader skal utbedres. 
 • Det oppnås optimal sperrende effekt ved to påføringer. 
 • Ved særlige kraftige gjennomslag kan misfarginger stadig forekomme, det anbefales alltid å utføre en prøvebehandling før behandlingen påbegynnes. 
 • Påfør Yunik Kvist- og Sperrgrunn 2-in-1 med ren pensel eller rull. 
 • Ved påføring og tørking skal temperaturen være min. + 10 ºC, og luftfuktigheten må ikke være over 80% RF.
Tekniske data
Glans: Halvmatt
Densitet: 1,26 kg
Tørrstoff: ca. 50 vekt %
Forbruk: 8-10 m²/l pr. behandling
Tørketid ved 23°C og normal luftfuktighet (60%): 
Støvtørr: 1/2 time
Gjenbehandlingstørr: 6 timer
Gjennomherdet: flere døgn
Fortynning: Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy: Eddiksyre blandet 1:1 med vann
Oppbevaring: Frostfritt og i tett emballasje

Yunik Sperrende Tak & Vegg 2-i-1

Stacks Image 870

Fra kr:

3 l kr 349,-
10 l 699,-

Beskrivelse: Vanntynnbar sperrende grunnmaling til tak og vegg. Kan brukes som både grunnmaling og toppstrøksmaling. Gir en helmatt, robust og vaskbar overflate.
Sperrer mot gjennomslag av flekker og skjolder fra f.eks. vann, nikotin og tusj.
Anvendelse: Brukes innendørs på tak og vegger av f.eks. betong, puss og tidligere malte overflater.
Som grunn- og toppstrøksmaling, eller kun som grunnmaling. Da med etterfølgende overmaling med en annen Yunik vegg- eller takmaling i ønsket glans.
Kan også brukes på treverk.
Slik gjør du
 • Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast 
 • Vask med grunnrengjøring - vask etter med rent vann 
 • Smittende og/eller sugende underlag grunnes med forankringsgrunn 
 • Skader skal utbedres. Ev. hull og revner utfylles med filler. 
 • Mal 1-2 strøk etter behov med pensel, rulle eller sprøyte 
 • Overmales etter behov med annen toppstrøksmaling
Tekniske data
Glans: Matt, 5
Egenvekt: 1,5 kg/liter
Tørrstoff: Vekt % 66
Forbruk: Ca. 8 m2/liter
Tørketid ved 23°C og normal luftfuktighet (60%): 
Berøringstørr: 1 time 
Overmalbar: 6 timer
Gjennomherdet: Flere døgn
Arbeidsforhold: Min. +10ºC og maks. 80% relativ luftfuktighet
Fortynning: Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy: Vann og såpe
Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Yunik Tregrunning

Stacks Image 899

Fra kr:

0,75 l kr 169,-
3 l kr 399,-

Beskrivelse: Oljebasert, dryppfri grunnmaling som både fyller og hefter godt på overflaten. Sikrer at den avsluttende malerbehandlingen får et flott og ensartet utseende.

Anvendelse: Anvendes innendørs til nytt eller tidligere malt treverk. Kan også med fordel brukes på korrosjonsbeskyttet jern og metall. 
Avslutningsvis overmales med toppstrøksmaling. Kan overmales med både vanntynnbare og løsemiddelholdige produkter.

Slik gjør du
 • Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast 
 • Vask med grunnrengjøring - vask etter med rent vann 
 • Ev. harde og glatte overflater mattslipes 
 • Slipestøv fjernes med en fuktig klut 
 • Mal 1-2 strøk med pensel eller rulle 
 • Avslutt med tremaling 
 • Husk å lufte ut etter du har malt

Tekniske data

Glans: Matt, 5
Egenvekt: 1,6 kg/liter
Tørrstoff: Vekt % 76
Forbruk: 8-10 m2/liter avhengig av underlagets sugeevne og påføringsmetode
Tørketid ved 23°C og normal luftfuktighet (60%): 
Berøringstørr: ca. 4 timer
Overmalbar: ca. 6 timer
Slipetørr: ca. 6 timer
Gjennomherdet: Flere døgn
Arbeidsforhold: Min. + 10 ºC og maks. 80 % relativ luftfuktighet
Fortynning: Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy: White Spirit
Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket


Tips og gode ideer  Test ev. produktet på et mindre område dersom du er i tvil.

Yunik Tregrunning (V)

Stacks Image 928

Fra kr:

0,75 l kr 169,-
3 l kr 399,-

Beskrivelse: Vanntynnbar, hurtigtørrende grunnmaling, som hefter godt på overflaten. Gir den avsluttende malerbehandlingen et flott og ensartet utseende.
Yunik Tregrunning vanntynnbar er lett å slipe.

Anvendelse: Brukes innendørs som grunnmaling til tre og tidligere malte overflater. Kan også med fordel benyttes som mellommaling til laminat, fliser og korrosjonsbeskyttet jern og metall.
Avslutningsvis overmales med toppstrøksmaling. Kan overmales med både vanntynnbare og løsemiddelholdige produkter.

Slik gjør du
 • Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast 
 • Vask med grunnrengjøring - vask etter med rent vann 
 • Ev. glatte og harde overflater mattslipes 
 • Slipestøv fjernes med en fuktig klut 
 • Ev. utfylling av hull eller revner utføres med sparkelmasse 
 • Mal 1-2 strøk med pensel eller rulle 
 • Avslutt med tremaling 
 • Husk å lufte ut etter du har malt

Tekniske data

Glans: Matt, 5
Egenvekt: ca. 1,4 kg/liter
Tørrstoff: Vekt % 55
Forbruk: ca. 8 m2/liter - avhengig av underlagets sugeevne og påføringsmetode
Tørketid ved 23°C og normal luftfuktighet (60%):
Berøringstørr: 1 time
Overmalbar: 4 timer
Slipetørr: 4 timer
Gjennomherdet: Flere døgn
Arbeidsforhold: Min. + 10 ºC og maks. 80 % relativ luftfuktighet
Fortynning: Vann - anvendes normalt ufortynnet
Rengjøring av verktøy: Vann og såpe
Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tips og gode ideer
 • Test produktet på et mindre område dersom du er i tvil 
 • Dersom malerarbeidet avbrytes, oppbevares malerverktøy med fordel i lufttett pose for å unngå uttørking
Avd. Frogner
Thomas Heftyes Gate 41
NO-0266 Oslo
Tlf: 22 44 15 02
Se kart >

Åpningstider:
Man-Fre: 09:00-17:00
Lør: 10:00-15:00
Avd. Torshov
Torshovgate 7
0476 Oslo
Tlf. 22 38 22 14
Se kart >

Åpningstider:
Man-Fre: 08.00-18.00
Lør 10.00-15.00
Avd. Grønland
Christian Kroghs gate 2
0186 Oslo
Tlf. 22 17 36 80
Se kart >

Åpningstider:
Man-Fre: 08:00-17:00
Lør: 09:00-17:00